Улаанбаатар хотоос 944км (Дархан Эрдэнэтийн шулуун замаар бол 760км ) 270км нь шороон зам Лун, Дашинчилан, Өлзийт, Рашаант сумаар Мөрөн хотоос 105км, Хатгал тосгоноос 5км зайтай. Хатуу хучилттай зам, байнгын цахилгаан эрчим хүч, интернэт, телевиз, үүрэн холбооны бүх сүлжээ дэд бүтэцтэй.