Хөвсгөл аймаг нь 1931 онд байгуулагдсан. Хойд талаараа ОХУ, баруун, зүүн болон өмнө талаараа Завхан, Булган, Архангай аймагтай хиллэдэг. Нийт газар нутгийн хэмжээ 100.6 маянган км2, газар нутгийн хэмжээгээрээ улсдаа 6 дахь том аймаг юм. Аймгийн төв Мөрөн, улсын нийслэлээс баруун хойш 671 км зайтай. Хөвсгөл аймаг 23 сум, 1 тосгон, 128 багтай.