Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
A/315 ТӨСӨВТ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ТУХАЙ 2024-06-17 Татах
A/316 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-17 Татах
A/312 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-17 Татах
A/313 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-17 Татах
A/314 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-17 Татах
A/311 ҮЕРИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 2024-06-14
A/310 ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМьТАН НОХОЙ, МУУРЫГ БҮРТГЭЛЖҮҮЛЖ ХАМРУУЛАХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-14 Татах
A/308 ИРГЭНИЙ ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ, ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮД ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-14 Татах
A/309 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2024-06-14 Татах
A/305 ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-12 Татах
A/303 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-06-12 Татах
A/304 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-06-12 Татах
A/306 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛЖ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 2024-06-12 Татах
A/307 ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-12 Татах
A/299 АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ 2024-06-10 Татах
A/301 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-10 Татах
A/297 ИРГЭНИЙ ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ, ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮД ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-10 Татах
A/300 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-10 Татах
A/296 ТӨСӨЛ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-10 Татах
A/298 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-10 Татах