Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
А/117 МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-04-14 Татах
А/82 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-03-17 Татах
А/125 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-04-22 Татах
А/191 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2022-06-03 Татах
А/17 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-01-21 Татах
g/337 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 2022-10-04 Татах
А/278 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-08-31 Татах
А/203 ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-06-15 Татах
А/348 ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-10-12 Татах
А/47 ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-02-07 Татах
А/38 ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 2022-01-28 Татах
А/325 ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2022-09-26 Татах
А/313 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-09-15 Татах
А/239 ДЭД ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-07-22 Татах
А/156 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ 2022-05-12 Татах
А/387 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-11-09 Татах
А/97 МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-03-31 Татах
А/333 ЗАХМРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2022-09-30 Татах
А/335 ЗАХИРАМЖИЙН ХОЛБОГДОХ ХЭСГИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2022-10-04 Татах
А/164 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-05-13 Татах