6412

2022.09.16

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Тухайн нутаг дэвсгэртээ төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах

ЧИГ ҮҮРЭГ

- Иргэдийн өргөдөл санал гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтэд хяналттавих

- 7038-111 утсаар иргэдээс санал гомдлыг авч, албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх, шийдвэрийг олон нийтэд хүргэх

- Цахим хэлбэрээр санал гомдлыг хүлээн авах

- Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах, олон нийтийн санаа бодлыг судлах дүгнэх

- Төрийн албаны шалгалтыг зохион байгуулах

-  Сул ажлын байр зарлаж нийтэд мэдээлэх

-  Төрийн дээд болон аймгийн Засаг даргын шагналын материалыг хүлээн авч боловсруулах, танилцуулах, уламжлах, шагнал гардуулах ажлыг зохион байгуулах

-   Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

                                                 

                                             

                   Утас: 8811-6924                                                   Утас:9938-9866                                               Утас: 88388048

Мэйл хаяг:HUVSGULZDTG@khs.gov.mn                 Мэйл:ts.baasanjav@khs.gov.mn                         Мэйл хаяг: b.bayrmaa@khs.gov.mn

                                                                                          

                                                     

     Утас:9916-9535                                                                Утас:89056499                                                     Утас: 8808-0176

Мэйл хаяг: ynjin@khs.gov.mn                    Мэйл хаяг: b.badmaa@khs.gov.mn                      Мэйл хаяг: d.tsendayush@khs.gov.mn 

                 

                                       

Утас:9905-3746                        Утас: 86121199                                      Утас: 89646363

  Мэйл хаяг:huvsgulzdtg@khs.gov.mn       Мэйл хаяг: m.hulan@khs.gov.mn             Мэйл хаяг: g.batorgil@khs.gov.mn

 

                       

          Утас: 95115552                               Утас: 96092011                                   Утас: 8838-2805                                                

  Мэйл хаяг: b.sarantuya@khs.gov.mn   Мэйл хаяг: d.gangaa@khs.gov.mn         Мэйл хаяг: p.hajudmaa@khs.gov.mn