2022.09.16

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 

Хэлтсийн зорилго: Тухайн нутаг дэвсгэртээ төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах

 Чиг үүрэг

- Иргэдийн өргөдөл санал гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтэд хяналттавих

- 7038-111 утсаар иргэдээс санал гомдлыг авч, албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх, шийдвэрийг олон нийтэд хүргэх

- Цахим хэлбэрээр санал гомдлыг хүлээн авах

- Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах, олон нийтийн санаа бодлыг судлах дүгнэх

- Төрийн албаны шалгалтыг зохион байгуулах

-  Сул ажлын байр зарлаж нийтэд мэдээлэх

-  Төрийн дээд болон аймгийн Засаг даргын шагналын материалыг хүлээн авч боловсруулах, танилцуулах, уламжлах, шагнал гардуулах ажлыг зохион байгуулах

-   Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх

Бүтэц, Орон тоо

    Хэлтсийн дарга                                                   Ахлах мэргэжилтэн                                               Ахлах мэргэжилтэн 

                                 

Утас: 91919044,88779933                                                   Утас:99706760                                                     Утас: 88388048

Мэйл хаяг: b.mungunerdene@khs.gov.mn                Мэйл:  sh.damdindorj@khs.gov.mn                           Мэйл хаяг: b.bayrmaa@khs.gov.mn 

   

 

                 Мэргэжилтэн                                                      Мэргэжилтэн                                             Мэргэжилтэн 

                                 

Утас:88028756                                                            Утас:89056499                                              Утас: 90670888

Мэйл хаяг: b.bolormaa@khs.gov.                         Мэйл хаяг: b.badmaa@khs.gov.mn                  Мэйл хаяг: b.ankhmandah@khs.gov.mn  

 

  Архив, бичээч                                                   Аймгийн Засаг даргын туслах                      Аймгийн  Засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгч

                                   

Утас: 99053698                                                          Утас: 88075538                                                     Утас: 95115552

Мэйл хаяг: ts.galbaa@khs.gov.mn                    Мэйл хаяг: kh.uuriintsolmon@khs.gov.mn                  Мэйл хаяг: b.sarantuya@khs.gov.mn  

 

   Хэвлэл мэдээллийн ажилтан                                    Теник, тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан 

                             

Утас: 99609997,96092011                                                   Утас: 99329831 

Мэйл хаяг: d.gangaa@khs.gov.mn                                       Мэйл хаяг: u.batmygmar@khs.gov.mn