Хөвсгөл аймагт 5 жилийн хугацаатай “НОГООН ХЭРЭМ” төсөл хэрэгжинэ.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

8202

2022.03.24

Монгол Улсын цөлжилтийг бууруулах шар шороон шуургатай тэмцэх,

ойн түймэрт өртсөн талбайг нөхөн сэргээх зорилгоор

Монгол -Солонгосын "Ногоон хэрэм" төслийг Хөвсгөл аймагт

5 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр боллоо.

Төслийн хүрээнд Мөрөн хотын нисэх буудлын урд 15 га талбайд

мод үржүүлгийн газар байгуулах ба түүнийг түшиглэсэн ойжуулалт,

цэцэрлэгжүүлэгчдийг бэлтгэх сургалтын төв, судалгааны талбайг байгуулна.