Хоймор нутагт шилжин суурьшихыг дэмжихэд чиглэсэн “Нээлттэй Хөвсгөл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

Онцлох мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс

681

2023.01.19
Өнөөдөр (2023.01.19) Хөвсгөл аймагт “Улаанбаатар хотоос орон нутагт шилжин суурьших иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дэмжих арга хэмжээний санал боловсруулах сургалт, хэлэлцүүлэг” боллоо.
Тодруулбал, Засгийн газраас Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот хөдөөгийн тэнцвэрт бус хөгжлийг гал унтраах байдлаар бус цогцоор нь шийдвэрлэхээр “Хот хөдөөгийн сэргэлт”-ийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ. Энэ хүрээнд орон нутаг төсвийн орлогоо бие даан бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн шинэ санаачилга, хөрөнгө оруулалт, томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх учиртай. Мөн аймаг бүр өөрийн орон нутаг руу чиглэх иргэдийн идэвхийг бий болгож, Улаанбаатар хотын хэт төвлөрлийг бууруулж, хот хөдөөгийн зохист тэнцвэрийг хангах үүрэг хүлээж буй. Энэ дагуу санал боловсруулах сургалт, хэлэлцүүлгийн эхэнд аймгийн Засаг даргын орлог М.Хуягбаатар “Аймаг орон нутагт шилжин суурьших иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагыг дэмжих” дэд ажлын хэсгийн 2023-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийн талаар мэдээлэл хийж “Хот хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогыг манай аймаг хэрэгжүүлэн ажиллахад бодлого боловсруулж, шаардагдах зардлыг орон нутгийн хэмжээнд шийдвэрлэн ажиллаж байгааг онцлов..."Монгол улсын “Алсын хараа-2050”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын талаарх танилцуулгыг Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд Э.Золбоо танилцуулав. Хөвсгөл аймагт нутагт шилжин ирж суурьших иргэн, ААНБ-дад яг одоо ямар боломж байгаа, ямар боломжийг хэдий хугацаанд бий болгох, УИХ, Засгийн Газрын түвшинд шийдвэрлэх бодлогын ямар тулгамдсан асуудлууд байгааг Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд Э.Золбоогоор ахлуулсан ажлын хэсэг, аймаг орон нутгийн удирдлага, иргэд, ААНБ-ын төлөөллүүд энэ өдөр нээлттэй хэлэлцэх юм. Бид тус сургалт, хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр нэмж хүргэх болно.