Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Фото мэдээ Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

6395

2023.01.31
2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор илгээнэ үү.

Хугацаа хоцорвол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 4.000.000 төгрөгийн торгуультай болохыг анхааруулж байна.