Та хүссэн газраасаа төрийн үйлчилгээг авах боломжтой

Мэдээ

4398

2022.03.25

аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ээс “е-mongolia”

төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийг 100 гаруй иргэдэд сурталчилж,

гар утсан дээр нь аппликейшн татаж өгч ажиллав.

Төрийн үйлчилгээ цахимжиж эхэллээ.

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” зохион байгуулж иргэдэд

“е-mongolia” төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн талаар мэдээлэл өгөв.