Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, И-Монгол академийн хамтарсан баг манай аймагт ажиллав.

Мэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
2022.03.25

Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем

“Е-Mongolia” хөтөлбөр Хөвсгөл аймагт амжилттай хэрэгжиж эхэлж байна.

Цахим Монгол” хөтөлбөрийг төрийн бүх шатны байгууллагын

үйл ажиллагаанд бүрэн нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх,

төрийн үйлчилгээг цахимжуулах төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж бна

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам,

И-Монгол академийн хамтарсан баг манай аймагт ажиллаж төрийн албан хаагч,

иргэдэд цахим аймгийн загварчлалыг танилцуулж, арга зүйн зөвлөмж өгч, ажиллалаа.