Аймгийн өрсөлдөх чадварын судалгаа, салбаруудын анхаарах асуудал, сумын хөгжлийн индексийн талаар сургалт орлоо.

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

12716

2022.03.30

Хөвсгөл аймгийн "Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд -2022"-д 200 орчим удирдах албан хаагчид хамрагдсан. Тус зөвлөгөөнд өрсөлдөх чадварын судалгаа, салбарын анхаарах асуудал, сумын хөгжлийн индексийн талаар Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮ-ний хэлтсийн дарга Б.Янжиндолгор мэдээлэл хийж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.