Хөвсгөл аймгийн төсвийн талаар нээлттэй үзэх боломжтой ном хэвлэгдэн гарлаа

Онцлох мэдээ Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

2601

2023.03.24
“Монгол Улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эргэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” буюу MASAM II төслийн баг, хамт олонд талархал илэрхийлье
Төсвийн ил тод, хариуцлагатай, хэмнэлттэй байдлыг дээшлүүлэхэд иргэдийн оролцоо, идэвх санаачилга, хяналт хамгаас чухал юм. Төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалт, гүйцэтгэлийн ил тод, нээлттэй байдлыг дээшлүүлэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа, арга хэмжээг аймаг, орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж хэрэгжүүлсээр ирсэн хэдий ч иргэдийн хувьд төсвийн талаарх мэдлэг, ойлголт бага, идэвх санаачилга, оролцоо хангалтгүй хэвээр байна. Иймд иргэдэд төсвийн талаарх ойлголт, мэдээллийг товч тодорхой, ойлгомжтой байдлаар өгөх, төсвийн бүхий л үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэж, төсвийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор аймгийн “Иргэдийн төсөв-2023” эмхэтгэлийг бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байна. Эмхэтгэлд төсвийн талаархи ерөнхий ойлголт, төсөв хэрхэн бүрдэж, иргэн та бүхний төлсөн татвараар бий болсон төсвийн хөрөнггийг хэрхэн зарцуулж байгаа талаар, мөн аймгийн хэмжээнд хийгдэх нийт хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, зарцуулалтыг тусгасан болно.
Энэхүү эмхэтгэлийг цаашид жил бүр шинэчлэн боловсруулж хэвлүүлэн та бүхэндээ хүргэж байхыг зорьж байна. Эмхэтгэлийг бүтээхэд бидэнд дэмжлэг үзүүлж буй Дэлхийн банкны “Монгол Улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эргэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” буюу MASAM II төслийн баг, хамт олонд талархал илэрхийлье