Төрийн албаны ерөнхий шалгалт орон даяар ил тод, олон нийтэд нээлттэйгээр мэргэжлийн байгууллагуудын хяналт дор эхэллээ.

Мэдээ Онцлох мэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
2022.04.01
Хөвсгөл аймагт 218 иргэн энэ удаагийн шалгалтад орохоор бүртгүүлжээ.
Төрийн албаны зөвлөл нь Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, төрийн албаны шинэтгэлийн хүрээнд төрийн албаны Ерөнхий болон тусгай шалгалтын бүх процессыг бүрэн цахим хэлбэрт шилжүүлж, хөндлөнгийн нөлөөлөл, хүний оролцоогүй, олон нийт, мэргэжлийн байгууллагуудын хяналттайгаар ил тод нээлттэй зохион байгуулж ирсэн билээ.Иргэдийн шалгалтад тэнцэх эсэх нь зөвхөн тухайн хүний мэдлэг чадвар, хичээл зүтгэлээс шууд хамаарах бөгөөд шалгалт өгөх болзол, шаардлагыг хангасан хэн боловч гарааны ижил нөхцөлөөс тэгш эрхтэйгээр оролцох бүрэн боломжтой юм. Хөвсгөл аймагт 218 иргэн энэ удаагийн шалгалтад орохоор бүртгүүлжээ. Энэ удаагийн төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх эхний шалгалт 2021 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс орон даяар нэгэн зэрэг ил тод, олон нийтэд нээлттэйгээр мэргэжлийн байгууллагуудын хяналт дор зохион байгуулагдаж байна.