Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааний дэд хөтөлбөрийн 2022 оны төлөвлөгөө батлагдлаа.

Мэдээ Хууль, эрх зүйн хэлтэс
2022.04.11

      Аймгийн "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааний дэд хөтөлбөрийн 2022 оны төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/46 дугаар захирамжаар баталж, сум, байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллалаа.

      2022 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хүрээнд орон нутгийн төсөвт 26 сая төгрөгийг төсөвлөж, холбогдох ажлуудыг зохион байгуулж эхлээд байна.

Төлөвлөгөө 2022 он_1.[3] энд дарж танилцана уу.