НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.04.15

Хууль тогтоомж, урт, дунд хугацааны бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хүн амын бүлгүүдэд мэргэжлийн нийгмийн ажлын үйлчилгээг үзүүлэхэд нийгмийн ажилтнуудыг нэгдсэн  арга зүйгээр хангах, чадавхжуулах, салбар хоорондын уялдаа  холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоорn "НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН"-ийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 14,15,16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Засгийн газрын хэрэгжүүлж гэр  бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн зэрэг нийт 160 гаруй алба хаагч оролцлоо.                                                                                                                                                                                                                                                                         

4            bleg_1

Сургалтын 2 дахь өдөр хамтарсан багууд бүлгээр ажиллав.