ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯН ЗАРЛАГДЛАА.

Мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс

10320

2022.04.15

c9e3303da73b9629e70f2517dad97c47

Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагаас жил бүр 4 дүгээр

сарыг “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй”-н сар

болгон зарладаг бөгөөд энэ онд “Аюулгүй байдал, эрүүл

мэндийн эерэг соёлыг хамтдаа төлөвшүүлье” уриан дор

аяныг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

  1. 111

Аяны хүрээнд нийт ажил олгогч нар Хөдөлмөрийн тухай хууль,

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн хууль

тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх, зохион

байгуулсан арга хэмжээг иргэд, олон нийтэд

сурталчилж ажиллах, байгууллага бүр ажлын байранд

үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс

урьдчилан сэргийлэх соёл, зан үйлийг хэвшил болгох,

Хүүхэд залуучуудыг аюулгүй орчинд сурч хүмүүжих

боломжоор хангах чиглэлээр бүх шатны боловсролын

байгууллагууд тодорхой ажлыг санаачлан зохион байгуулах юм.