ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТОМИЛГООТ НЭГЖИЙН ХЭЭРИЙН ДАДЛАГА СУРГАЛТ БАЯНЗҮРХ СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Онцлох мэдээ Цэргийн штаб

530

2023.08.28
Баянзүрх, Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Хатгал, Улаан-Уул сумдын томилгоот бүрэлдэхүүнтэй сургалтыг 2023 оны 08 дугаар сарын 03 наас 10-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа.
Монгол Улсын Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль, Монгол Улсын засгийн газрын батлан хамгаалах зарим чиг үүргийг Хөвсгөл аймагт төлөөлөн 2023 онд хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн “Хээрийн дадлага” сургалтыг Баянзүрх сумын нутаг дэвсгэрт “Гамшгийн хор уршгийг арилгах үеийн Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн ажиллагаа” сэдвээр хойд бүсийн Баянзүрх, Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Хатгал, Улаан-Уул сумдын томилгоот бүрэлдэхүүнтэй сургалтыг 2023 оны 08 дугаар сарын 03 наас 10-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа.Энэ хүү сургалт нь батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийг сурталчлах, Орон нутгийн хамгаалалтын хуулийн хэрэгжилтийг хангаж сумдын орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнд хуулиар хүлээсэн үүрэг биелүүлэх, Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог ханган хамтран үүрэг гүйцэтгэх, иргэдийн мэдлэг, дадлага, ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэсэн сургалт боллоо хэмээн сургалтад хамтрагдсан иргэд хэлж байна. Энэ удаагийн “Хээрийн дадлага” сургалт нь анх удаа зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог бөгөөд орон нутгийн удирдлага болон томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнд гүйцэтгэх үүргийн талаарх ойлголтыг өгсөн ихээхэн ач холбогдолтой сургалт боллоо. Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга Пилжээгийн Лхагважав Зэвсэгт хүчний Жанжин штабыг төлөөлж бригадын генерал Б.Баатар, Батлан хамгаалах яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Орон нутгийн хамгаалалт, улсын дайчилгааны хэлтсийн дарга хурандаа Д.Энхсайхан, Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга хурандаа С.Батхуяг, Баянзүрх сумын Засаг дарга Г.Одсэр, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нар, Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүн, Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын алба хаагчид оролцлоо.