"ДУУЛАХ ӨДӨР ДУУН ЦЭНГҮҮН"-Д АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

76

2024.03.06

Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн өдрийг хамт олноороо зөв боловсон тэмдэглэж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын урлагийн мэдрэмжийг дээшлүүлж, хамт олны харилцаа хандлагыг сайжруулан байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр "ДУУЛАХ ӨДӨР ДУУН ЦЭНГҮҮН"-ийг хэлтсүүдийн дунд амжилттай зохион байгууллаа. 

Тэмцээнийг мэргэжлийн шүүгч шүүн явуулсан ба тус тэмцээнд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс, Цэргийн штабтай хамтран "ДУЭТ ДУУ"-ны төрлөөр оролцож 2 дугаар байранд шалгарлаа.