ИХ-УУЛ СУМД АЖИЛЛАЛАА

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

57

2024.04.09
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс Их-Уул сумд очин зөвлөн туслах, сургалтын ажлыг зохион байгууллаа.

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Д.Нямжав, ХШҮХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг, ХШҮХ-ийн мэргэжилтэн Б.Бямбажав, Төрийн захиргааний удирдлагын хэлтсийн Бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Болор нар 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр Их-Уул сумын Төрийн албан хаагчдад Төрийн болон орон нутгийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн үнэлгээний тухай, 2024 оны үйл ажиллагааны тайланд анхаарах асуудлууд, Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам, Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системийн талаар сургалт зохион байгуулж, зөвлөн тусалж ажиллалаа.