ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ӨДРИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

75

2024.04.05

2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн өдрийг зохион байгууллаа. Тус өдөр Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн түүхэн замнал болон ажиллах чиг үүргийн талаар видео танилцуулга бэлтгэн иргэд олон нийтэд сурталчлан ажиллаа. Мөн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын дунд нөхөрсөг гар бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж шагнаж урамшууллаа.