Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмнө тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцлээ

Онцлох мэдээ
2022.01.06
Аймгийн Засаг даргын ахалдаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөл хуралдлаа
Аймгийн Засаг даргын ахалдаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөл хуралдлаа.
Тус зөвлөлийн хуралдаанаар хэд хэдэн асуудлыг авч хэлэлцлээ.
- Салбар зөвлөлийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар
- 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд санал авч батлах тухай
- 2021 онд салбар зөвлөл 3 зорилтыг хүрээнд 21 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн бөгөөд төлөвлөгөөний хэрэгжилт 85%-тай хэрэгжсэн байна.
Хөвсгөл аймагт 6023 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаагийн 3411 нь буюу нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 56,6% нь олдмол бэрхшээлтэй буюу ердийн өвчний улмаас, зам тээврийн ослоор, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослоор хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгож байна.
2021 онд өссөн дүнгээр зам тээврийн ослоор 158 иргэн, ахуйн ослоор 243 иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон нь анхаарал татсан асуудал болж байна.
Цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байгаа шалтгаан нөхцөлийг судлан бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллахыг аймгийн Засаг дарга зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болголоо.
Мөн 2022 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд түгээмэл үйлчлүүлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дэд бүтцийн орчныг сайжруулахад бодлогоор анхаарч, стандартад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт үүрэг өглөө.
2022 онд ерөнхий боловсролын сургуулиудын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгож буй нөхцөл байдал, чанар, үр дүнд мониторинг хийх ажлыг зохион байгуулахыг аймгийн Боловсролын газарт даатгав.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмнө тулгамдсан олон асуудлууд байна.
Төрийн байгууллагууд чиг үүргийн хүрээнд хийх ажлаа иргэндээ хүрсэн, бодитой ажлууд зохион байгуулахаас гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрсдөө идэвх санаачилгатай ажиллах нь чухал гэдгийг салбар зөвлөлийн дарга, аймгийн Засаг дарга Ш.Идэрбаясгалан онцолж байлаа.