НЯГТЛАН БОДОГЧДОД СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Онцлох мэдээ Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

157

2024.05.21
Сургалтад 70 орчим нягтлан бодогч идэвхтэй хамрагдлаа
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс Төрийн сангийн удирдлагын цахим системийн хөгжүүлэлт, санхүүгийн тайлангаар илэрсэн алдаа зөрчлийн тухай, төрийн сангийн үйл ажиллагааны шинэчилсэн журмын танилцуулга зэрэг сэдвээр #өнөөдөр сургалт зохион байгууллаа.Сургалтад аймгийн төвийн байгууллагуудын 70 орчим нягтлан бодогч хамрагдаж, дээрх сэдвийн хүрээнд мэдлэгээ нэмэгдүүллээ.