ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЖ ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ СУРГАЛТУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Онцлох мэдээ Хууль, эрх зүйн хэлтэс Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

207

2024.05.31
“Нээлттэй мэдээллийг ил тод байлгах болон ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хэрхэн хангаж ажиллах, мэдээллийг иргэдэд хэрхэн ойлгомжтой агуулга, хэлбэрээр нийтэлж танилцуулах тухай” сургалт, мэдээлэл хүргэлээ.
”Нээлттэй засгийн түншлэлийн долоо хоног-2024” –ын хүрээнд нээлттэй засгийг дэмжих, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, нийгмийн эгэх хариуцлагыг хэрэгжүүлж, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог хангахад зорилгоор төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх, ил тод байдлыг хангах сургалтыг Хайр найдвар гэрэл ТББ-тай хамтран зохион байгууллаа.   “Нээлттэй мэдээллийг ил тод байлгах болон ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хэрхэн хангаж ажиллах, мэдээллийг иргэдэд хэрхэн ойлгомжтой агуулга, хэлбэрээр нийтэлж танилцуулах тухай”   Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгХөвсгөл аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар,  Хөвсгөл аймаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарХөвсгөл аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газар,  зэрэг байгууллагын 100 гаруй албан хаагчдад мэдээлэл хүргэлээ. Сургалтаар албан хаагчид  Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай ойлголт мэдээлэл өгөн, нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлж,  талаар албан хаагчдад  нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлж, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлд өөрсдийн хэрэгжүүлж буй OPENGOV хөтөлбөрийн талаар мэдлэгээ нэмэгдүүлэв