ШАШНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Онцлох мэдээ Хууль, эрх зүйн хэлтэс Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

37

2024.06.04
Шашны байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж байна
Мөрөн сумын нутаг дэвсгэрт шашны үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих тухайн шашныг дэмжиж буй иргэдийн судалгааг гаргах, мэдээллийн баазтай болох зорилгоор Хөвсгөл аймгийн ГХУСАЗСЗ, Мөрөн сумын ГХУСАЗСЗ хоёр дах өдрөө ажиллаж байна. Тус шалгалтын ажлын хэсэгт Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн П.Ханбүргэд ажиллаж байна.