ЗОРИУЛАЛТЫН БУС ГАЗАРТ ХОГ ХАЯСАН ИРГЭДЭД ХУУЛИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭЖ, ТОРГУУЛЬ НООГДУУЛНА

Фото мэдээ Онцлох мэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс

26

2024.06.06
Ил задай хог хаягдлыг зориулалтыг бус газарт хаяж байгаа зөрчилд хяналт шалгалт хийж, иргэдийн хандлагыг өөрчлөх, ухуулаг сурталчлаа хийх ажлыг зохион байгуулахаар боллоо.
Аймгийн Засаг дарга Пилжээгийн Лхагважав өнөөдөр буюу 2024 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр аймгийн БОАЖГ, ХХААГ, МЭГ, ЭМГ, АЦГ-ын Экологийн Цагдаагийн тасаг МСЗДТГ мэргэжилтэн зэрэг холбогдох албан хаагчидтай уулзалт хийлээ.Уулзалтын хүрээнд ажлын хэсэг байгуулан Мөрөн сумын нутаг дэвсгэрт ил задай хог хаягдлыг зориулалтыг бус газарт хаяж байгаа зөрчилд хяналт шалгалт хийж, иргэдийн хандлагыг өөрчлөх, ухуулаг сурталчлаа хийх ажлыг зохион байгуулахаар боллоо.
Мөрөн сумын Засаг даргад дараах ажлыг зохион байгуулах үүрэг өглөө
1. Амьд малыг ил задгай зарж байгаа асуудлыг цэгцэлж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх боломжтой нэг цэгт төвлөрүүлэх.
2. Малын гаралтай түүхий эд авч байгаа иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагыг нэгдсэн цэгт төвлөрүүлж хараа хяналттай болгох.
3. Гудамж, хашаандаа бой хийж байгаа иргэдийн асуудлыг таслан зогсоох.
4. Иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад ил задгай хог хаягдал хаяхгүй байх талаар ухуулга сурталчилгааг багийн дарга, баг зохион байгуулагч, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нараар дамжуулан боломжит бүх сувгаар хүргэж ажиллах
5. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох байцаагч, багийн дарга, албан тушаалтнуудыг чиг үүргийн дагуу ажиллуулж, хяналт тавиулах зэрэгт хяналт тавихыг үүрэг болголоо.