ТА БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАНТАЙ ХОЛБОГДОХ БОЛ ....

Мэдээ Онцлох мэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

48

2024.06.07
9938-9866 УТСААР МЭДЭЭЛЭЛ АВНА УУ

Ажлын цагаар АЗДТ-ын 7038-1111 утсаар өргөдөл гомдлыг хүлээн авна. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар