МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН МЭДЭГДЭЛ

Онцлох мэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

64

2024.06.11
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгууль зохион байгуулахтай холбогдуулж төрийн албан хаагчдын улсын төрийн нам, эвслийн үйл ажиллагаанаас ангид байлгах төрийн албаны зарчмын хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтан, албан хаагч нарт хандаж мэдэгдэл гаргалаа

medegdel-1

medegdel-2

https://csc.gov.mn/content/6667e798914594044c1b41cf