ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВТЭЙ БОЛЛОО.

Онцлох мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.04.27
Манай аймаг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар "Эрүүл мэндийг дэмжих төв"-тэй боллоо.

     

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.5 тэрбум төгрөгийн зөөврийн эхо, зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, нүдний кабинетад шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж, ясны сийрэгжилт үзэх аппарат, тархины доплер, уян дурангийн иж бүрдэл, компьютер томограф, чих хамар хоолойн кабинетад шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр хангагдлаа. "Эрүүл мэндийн дэмжих төв" нь ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэлтэй болгох, хувь хүн, байгууллага хамт олны багц үзлэг оношилгоо, шинжилгээ, тусламж үйлчилгээг иж бүрэн үзүүлэх юм байна.