Авто зам хаах, чиглэл өөрчлөх болон түр замын маршрутын тухай

Мэдээ Онцлох мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.05.04
Мэдэгдэл