АНХАН ШАТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮД КОМПЬЮТЕР, МОТОЦИКЛООР ХАНГАГДЛАА.

Мэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
2022.05.10

280485906_955311041710509_3204673077803543330_n280335087_955311065043840_8211248798556270210_n_1

УИХ-ын гишүүн Лхагвын Мөнхбаатар орон нутагт ажиллаж, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Эрүүл мэндийн

тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл /төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний Багц 3-ын хүрээнд

анхан шатны Эрүүл мэндийн төвүүдийн Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээ, мэдээллийн ажилтнуудад 30 ширхэг нийт

80,9 сая төгрөгний өртөгтэй зөөврийн компьютер, принтрийг, Багц 1-ийн хүрээнд 16 сумын 40 багийн эмч нарт

125,8 сая төгрөгний мотоциклыг дагалдах хэрэгслийн хамт тус тус гардуулан өглөө.

280439069_955311078377172_8207907986732259048_n 280242070_955311008377179_2447392359852108490_n_1