"ШИНЭ ХӨДӨӨ" ТӨСӨЛ, "ӨРХИЙН ТАРИАЛАН-2022"ХӨДӨЛГӨӨН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД АРЬС, ШИР БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.05.10

280361444_955395388368741_8830681303818504423_n280364899_955394145035532_7395529953657260045_n

Хөвсгөл аймагт хэрэгжиж байгаа “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” аймгийн нэрлэсэн жил, “Шинэ хөдөө”

төсөл, "Өрхийн тариалан -2022" хөдөлгөөн зэрэг арга хэмжээний хүрээнд арьс, шир боловсруулах

тоног төхөөрөмжийг гардуулан өглөө.

280504010_955395411702072_4518657404120323492_n

Цагаа-Үүр, Бүрэнтогтох, Хатгал, Шинэ-Идэр сумдын иргэдэд, өрхийн хүлэмжийн ахуйг хөгжүүлэх

зорилгоор 4х8 хэмжээтэй 50 ширхэг, 8x20 хэмжээтэй 50 ширхэг хүлэмжүүдийг хөнгөлттэй нөхцлөөр

олгох батламжуудийг захиалсан иргэдийн төлөөлөлд УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар, аймгийн

ХОХБТ-ийн хэлтсийн дарга Б.Оюунтуяа, ХХААГ-ын дарга Я.Эрхэмбаяр, Хөдөөгийн шийдэл

ОНӨ ХХК-ны захирал С.Энхбат нар гардуулан өглөө.