Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт баригдах 37.9 км хатуу хучилттай авто зам барина

Онцлох мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.01.12
"Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн нэгж" Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт баригдах 37.9 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил эхлүүлэх уулзалт зохион байгууллаа
"Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн нэгж" Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт баригдах 37.9 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил эхлүүлэх уулзалт зохион байгууллаа
Төслийн хүрээнд Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт хийгдэх аялал жуулчлалын дэд бүтцийг дэмжих томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэх юм.
Үүнд:
- Хатгалын төв замыг Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн авто замтай холбох 2 км хатуу хучилттай авто зам барих
- Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 30.4 км хатуу хучилттай авто зам барих
- Хатгал-Хүзүүвчийн шил-Ашихай чиглэлийн 5.5 км хатуу хучилттай авто зам барих
- Хатгал орчмын 7 байршилд авто зогсоол барих
- Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт 2 чиглэлд явган болон морин аяллын жим тохижуулах зэрэг ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдөж аймгийн удирдлагуудтай төслийн баг санал бодлоо солилцлоо.
Уг төсөл хэрэгжсэнээр нуурын эрэг дагуух одоогийн хайрган хучилттай замыг хатуу хучилттай болгож сайжруулснаар замын тоосжилтоос үүдэлтэй нуурын усны болон орчны бохирдлыг бууруулах, олон салаа замаар хяналтгүй зорчих байдлыг багасгах, дотоод, гадаадын аялагч, жуулчдын тав тухтай зорчих нөхцөл бүрдүүлэх давуу талтай юм.
271660261_888985135009767_3640721603132784057_n
271723546_888985161676431_409799485430438351_n