Аймаг, орон нутаг, хотын төлөөлөл, хувийн хэвшил, хүүхэд залуучуудын төлөөллийн дунд “ Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хот” чуулганыг зохион байгуулж байна.

Онцлох мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.05.30
ТУС ЧУУЛГАНД ХӨВСГӨЛ АЙМГААС ОРОЛЦОЖ НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны санаачилгаар Барилга, хот байгуулалтын яам, Орхон аймгийн ЗДТГ, ҮТХН-ийн Олон Улсын Түншлэл, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институттэй хамтран Олон улсын болон мэргэжлийн байгууллагууд, аймаг, орон нутаг, хотын төлөөлөл, хувийн хэвшил, хүүхэд залуучуудын төлөөллийн дунд “ Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хот” чуулганыг зохион байгуулж байна. Чуулган Орхон аймагт анх удаа зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог бөгөөд хүлэмжийн хийн ялгарлыг 22.7% хүртэл бууруулах зорилтыг хангах, салбар дундын оролцоог нэмэгдүүлж, аймаг орон нутгийн түвшинд сайн туршлагуудыг дэмжих зорилготой юм. Салбарын яамдууд, олон улсын болон мэргэжлийн байгууллагууд, аймаг, орон нутаг, хотын төлөөлөл, хувийн хэвшил, хүүхэд залуусын төлөөлөл 200 гаруй зочид төлөөлөгчид оролцож байна. Тус чуулганд Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга Ш.Идэрбаясгалан, Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн Ё.Батсайхан, Мөрөн сумын Засаг даргын орлогч Д.Идэрмөнх нар оролцож Хөвсгөл аймагт хэрэгжиж буй ногоон хөгжлийн бодлогын талаар мэдээлэл танилцуулга хийлээ.