Иргэдийн анхааралд

Мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.05.31
ЗҮҮН МӨРӨН ХОРООЛОЛ”-ЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧИЛЖ, ТӨЛӨВЛӨХ АЖЛЫН ДААЛГАВРЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУЛ ИРГЭД, ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

Мөрөн сум орчмын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан экологи, нийгэм эдийн засгийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, төлөвлөлтгүй тэлэлтийг зогсоох, өсөлтийн менежментийг зохицуулах, газар ашиглалтын хяналтын тогтолцоог бий болгох зорилгоор “Зүүн Мөрөн хороолол”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгон шинэчилж, төлөвлөх талбайн хил хязгаарыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит XII хуралдаанаар баталсан. Үүний хүрээнд “Зүүн Мөрөн хороолол”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчилж, төлөвлөх ажлын даалгаврын төсөлд 2022 оны (5 дугаар сарын 31)-ээс (6 дугаар сарын 06)-ны өдрийн хооронд https://forms.gle/TULjgNUUwjMing5i9 энэхүү линкээр холбогдож саналаа өгөх бөгөөд ирүүлсэн саналыг эрэмбэлж, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах учир Мөрөн сумын иргэд, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн байгууллагуудыг идэвх, санаачлагатай оролцохыг урьж байна.

                                               ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР