ИЛҮҮДЭЛ ЖИНГҮЙ- ЭРТЭЧ МОНГОЛ АЯН ХААЛТАА ХИЙЛЭЭ.

Мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.06.06

284250413_966758497232430_6922354352768384327_n

"Илүүдэл жингүй-эртэч Монгол" аяны хаалтын үйл ажиллагаанд 5000 гаруй

төрийн албан хаагч, иргэд хамрагдаж дасгал хөдөлгөөнөө хийлээ. "Илүүдэл

жингүй-Эрүүл иргэнтэй Хөвсгөл" аян 2023 оны 3 дугаар сарын 16-ыг хүртэл

үргэлжлэн явагдах юм.