ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 6500 ГАРУЙ СУРАГЧИД ЭРДМИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ.

Мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.06.06

281657249_960896361151977_9202412363987029182_n

Аймгийн хэмжээнд 12 дугаар анги төгсөж буй 66 бүлгийн 1491 сурагч,
9 дүгээр ангийн 84 бүлгийн 2277 сурагч, 5 дугаар ангийн 95 бүлгийн 2820
сурагч сургуулиа амжилттай төгсөж эрдмийн баяраа тэмдэглэн өнгөрүүллээ.
282105950_960896087818671_638607182978401189_n