Архивын лавлагааг цахимаар авах нөхцөл бүрдэв.

2022.06.30

Иргэн та аль аймагт байгаагаас үл хамааран Архивын ерөнхий газар, Үндэсний төв архивын “Архивын лавлагаа үйлчилгээний нэгдсэн систем”-д хандан өөрийн ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан үеийн лавлагаа мэдээллийг өөрийн аймгийн Төрийн архиваар дамжуулан авах боломжтой боллоо. http://e-archives.gov.mn/?fbclid=IwAR1N00sF5jivCVb09Ol3yu_f1ppjRcZ5ixMyVvq_7ciSSqd79nnTgwBoWQ0

capture2