ГЕНЕТИКИЙН ТҮВШИНД ОНОШЛОХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО.

Мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.07.04

 

291213232_987934068448206_6903708571599019060_n

“Цахим институти” судалгааны байгууллагатай хамтран “Хувь хүний хөгжлийн

шийдлүүд” сургалт лекцийг аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний 38 агентлаг,

байгууллагын 2000 орчим төрийн албан хаагчдад 2022 оны 06 дугаар сарын

22-25-ны хугацаанд, хүүхдийн төрөлх өгөгдөлд тулгуурлан авьяас чадвар, давуу

талыг нь нээн хөгжүүлэх генетик оношилгоог 2022 оны 06 дугаар сарын 26-30-ны

өдрүүдэд зохион байгууллаа.

290694772_987934201781526_6321604762876311383_n 291006293_987934551781491_1289036549974589360_n 

Оношилгоо, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг 5 өдрийн турш зохион байгуулж, 241 хүүхэд хамрагдсан байна.
Генетикийн түвшинд хүүхдийг оношилсноор тухайн хүүхэд ямар салбарт илүү амжилт гаргах, ямар авьяас билигтэй
байгааг илрүүлэх, ямар өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, спортын аль салбарт илүү их амжилт гаргах зэрэг олон
нарийн мэдээллүүдийг илрүүлдэг ач холбогдол бүхий оношилгоо юм.