Мөрөн сумын төвийн 1,6 км хатуу хучилттай авто замыг хүлээн авах улсын комисс ажиллалаа.

Онцлох мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.09.13
Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан улсын комисс нь Геологийн уулзвараас Хилэнтийн чиглэлийн 1,6 км хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад хүлээн авах улсын комисс ажиллалаа.
Улсын комиссын гишүүд авто замын нөхцөл байдалтай танилцаж, холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд гүйцэтгэгч компани болох “ХҮСЛЭНТ БҮТЭМЖ” ХХК –д үүрэг чиглэл өглөө. Авто замын 860 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг 2021-2022 онд шийдвэрлэж 2020 онд эхлүүлсэн ажлыг дуусгалаа.Мөн 2022-2023 онд үргэлжлүүлэн 1,5км авто замыг хатуу хучилттай болгох ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлэн ажиллаж байна. Тус авто замын гүйцэтгэгчээр “ХҮСЛЭНТ БҮТЭМЖ” ХХК ажиллаж улсын комисст хүлээлгэн өглөө. Зам дагаж хөгжил гэгчээр Мөрөн сумын тоосжилт багасаж, иргэдийн амьдрах таатай орчин бүрдэж байгааг аймаг, орон нутгийн удирдлагууд онцолж байлаа.