Аймгийн нийгмийн ажилтны ёс зүйн салбар хороо байгуулагдлаа.

Онцлох мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.09.19
Нийгмийн ажилтны ёс зүйн салбар хорооны дүрмийг хурлаараа хэлэлцэн баталж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргалаа.

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Нийгмийн ажилтан, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, ёс зүйн зөрчил гаргасан талаарх асуудлыг шалгаж, хариуцлага хүлээлгэх үндэстэй эсэх талаар санал, дүгнэлт гаргах, нийгмийн ажилтны ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий  “Нийгмийн ажилтны ёс зүйн салбар хороо”-г аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга  Ч.Дашбаяраар ахлуулан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. Нийгмийн ажилтны ёс зүйн салбар хорооны дүрмийг хурлаараа хэлэлцэн баталж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргалаа.

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын НБХ