Цэрэг татлагын урьдчилсан үзлэг

Мэдээ Дүрстэй мэдээ Онцлох мэдээ Цэргийн штаб

3145

2022.09.23
Цэрэг татлага зохион байгуулагдах бэлтгэл ажил хангагдаж байна

Хөвсгөл аймгийн энэ оны цэрэг татлагын урьдчилсан үзлэг 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулагдана. Иймд зарлан дуудах хуудас авсан 18-25 насны залуучууд хуулийн хэрэгжилтийг хангаж идэвхтэй хамрагдана уу.