Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээр батлагдлаа.

Онцлох мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.10.20
Тус хэлэлцээр батлагдсанаар аймгийн хэмжээнд иргэд, хөдөлмөрчдийн хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах аймгийн бодлоготой болж байгаа бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, хүн амын нийгмийн баталгааг хангах, нийгмийн түншлэгч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулахад баримтлах баримт бичиг болж байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад нийцүүлэн боловсруулсан “Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт 2022-2023 оны аймгийн хэлэлцээрийг 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр аймгийн Засаг дарга, аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга, Ажил олгогч эздийн холбооны тэргүүн нар хамтран баталлаа.   Тус хэлэлцээр батлагдсанаар аймгийн хэмжээнд иргэд, хөдөлмөрчдийн хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах аймгийн бодлоготой болж байгаа бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, хүн амын нийгмийн баталгааг хангах, нийгмийн түншлэгч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулахад баримтлах баримт бичиг болж байна. Мөн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий “Аймгийн хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт хороо”-г аймгийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулан ажиллах аймгийн Засаг даргын захирамж гарлаа. Гурван талт хороо нь төр, ажилтны хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах Үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогч эздийн холбоо, нийт 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд дэд даргаар аймгийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбооны дарга Ц. Ганболд сонгогдон ажиллахаар болов. Тус хорооны ажлын албаны үйл ажиллагааг  Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хариуцан гүйцэтгэнэ. Энэхүү хэлэлцээр батлагдсан цаг үеэсээ эхлэн иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх ашгийг хамгаалж, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин сайжирч, Хөвсгөл нутгийн минь ард иргэдийн амьдралд бодитой хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.