Улиас, Бургасны мөчир бэлтгэх, эх ургамалын плантаци байгуулах ажлыг зохион байгуулж байна.

Онцлох мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.10.26
Эх ургамалын талбайгаас жил бүр дунджаар 200.000-250.000 ширхэг харандаан мөчир бэлтгэнэ.

“Тэр бум мод” үндэсний хөдөлгөөн, Аймгийн Засаг даргын санаачилсан “Мод тарьж ногоон суварга босгоё” аяны хүрээнд Бүрэнтогтох, Их-Уул, Галт, Эрдэнэбулган сумдад Улиас, Бургасны мөчир бэлтгэх, эх ургамалын плантаци байгуулах ажлыг БОАЖГазар, сум дундын ойн ангиуд, орон нутгийн удирдлагууд сумын БОТХБТасаг, Ойн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байна. Уг ажлыг зохион байгуулахад ойн аж ахуйн инженер, ойн магистр Н.Энхтайван зөвлөх багшаар ажиллалаа. Эх ургамалын талбайгаас жил бүр дунджаар 200.000-250.000 ширхэг харандаан мөчир бэлтгэнэ. Мод тарих сонирхолтой иргэд, мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэд, ААНБ-ууд, ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллагууд тухайн газраас бэлтгэн өөрсдийн хэрэгцээнд тарих боломжтой ба зах зээлд худалдан борлуулах чиглэлээр тарьж ажлын байр, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой юм.