“ШИНЭ СЭРГЭЛТ- NEXTGEN 2022” ТӨСЛИЙН УРАЛДААН УЛСАД ЗОХИОГДОЖ, ХӨВСГӨЛИЙН ЗАЛУУЧУУД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

Онцлох мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.10.26
Төслийн 2 удаагийн шалгаруулалтын дүнгээр М.Отгонбаяр ахлагчтай “JOIN US” багийн “Цагийн ажилд зуучлах үйлчилгээг нэвтрүүлэх нь” төсөл шалгарч 20,000,000 төгрөгний санхүүжилт авахаар болсон.

“Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлого, түүний эхний 10 жилийн дунд хугацааны хөгжлийн бодлого болох “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд нийгэмд тулгамдаж буй хөгжлийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд залуучуудын дуу хоолой, үзэл бодол, бүтээлч санаачилга, шийдлийг дэмжиж, чадавхжуулах зорилгоор “Шинэ сэргэлт-NEXTGEN” төслийн уралдаан орон даяар зарлагдсан. Уралдааны зохион байгуулалтыг аймагт ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас ханган ажилласан бөгөөд Хөвсгөл аймгийн 16 сумын 108 залуучууд бүртгэгдэж, “Төсөл хэрхэн бичих вэ?” цахим сургалтад хамрагдан гэрчилгээ авсан. Эдгээр залуучуудын 6 нь оюутан, 2 нь малчин, 5 нь ажилгүй иргэн, 11 нь сурагч, 22 нь багш, 37 нь төрийн албан хаагч, 25 нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч байна. Сургалтад хамрагдсан залуучуудаас 26 нь өөр хоорондоо нэгдэж, 10 баг үүсгэн хот, хөдөөгийн сэргэлт, ногоон хөгжлийн сэргэлт, төрийн бүтээмжийн сэргэлт, аж үйлдвэржилтийн сэргэлт гэсэн чиглэлээр төсөл бичин илгээсэн. Төслийн 2 удаагийн шалгаруулалтын дүнгээр М.Отгонбаяр ахлагчтай “JOIN US” багийн “Цагийн ажилд зуучлах үйлчилгээг нэвтрүүлэх нь” төсөл шалгарч 20,000,000 төгрөгний санхүүжилт авахаар болсон. Тус баг төслөө 2 сарын хугацаанд аймагт хэрэгжүүлж, 2022 оны 12 дугаар сарын 28-нд үр дүнг нь танилцуулж, үйл ажиллагаагаа тайлагнана.Энэ хугацаанд аймгийн ЗДТГ-ын НБХ, ГБХЗХГ, ХХҮГ-аас төслийн багт мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахаар тогтов.

                       

Залуучууддаа амжилт хүсье.