ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ, ЦАГ АЛДАЛГҮЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ.

Онцлох мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.11.03
“E-Mongolia” Төрийн үйлчилгээний цахим системээс 100 гаруй төрлийн үйлчилгээг тус машинаас авч болно.
Монгол Улсын Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй цахим шилжилттэй холбоотой “E-Mongolia” төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. Хөвсгөл аймаг төрийн үйлчилгээг цахимжуулах арга хэмжээний хүрээнд Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2 КИОСК машиныг байршуулж байна. "И-Монголиа" портал сайтаас үйлчилгээ авах боломжтой КИОСК машиныг Хөвсгөл аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст байршуулж, төрийн үйлчилгээ танд ойртлоо. “E-Mongolia” Төрийн үйлчилгээний цахим системээс 100 гаруй төрлийн үйлчилгээг тус машинаас авч болно.
Та энэхүү КИОСК машинаас дараах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй, цаг алдалгүй авах боломжтой.
Үүнд:
• Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
• Иргэн оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа
• Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
• Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан лавлагаа
• Үндэсний энгийн гадаад паспорт бүртгэлгүй лавлагаа
• Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
• Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа
• Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
• Овог нэр, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний
бүртгэлийн лавлагаа
• Регистрийн дугаар өөрчилсөн лавлагаа
• Регистрийн дугаарын лавлагаа
Тун удахгүй киоск машинд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагаа үйлчилгээ нэвтрэх болно.