“ХОГГҮЙ ХӨВСГӨЛ” АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

1663

2022.11.03
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын 50:100 “Эвент Холлд” 2022 оны 11 сарын 7-ны өдөр зохион байгуулагдана.
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан ажлын хүрээнд Ногоон хөгжлийг дэмжих, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах эрхийг хангаж, орчны бохирдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг шат дараатай зохион байгуулж байна. Манай аймгийн хувьд Засгийн газраас “Эко аялал жуулчлалын бүс болгон зарласнаас гадна “ТОГТВОРТОЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУЛГУУР ТӨВ” болох зорилтуудыг дэвшүүлэн бодлогоо тодорхойлсон аймгийн хувьд орчны бохирдол, хог хаягдлыг асуудлыг нэн тэргүүнд шийдвэрлэх, ирж буй аялагч, жуулчдад хоггүй аялах уриалгыг хүргэх, хандлагыг бий болгохоор зорин ажиллаж байна
Энэхүү зорилтын хүрээнд:
“ХОГГҮЙ ХӨВСГӨЛ” АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА
Зөвлөгөөн: Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын 50:100 “Эвент Холлд” 2022 оны 11 сарын 7-ны өдөр зохион байгуулагдана.
Ерөнхий зохион байгуулагч: Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөвсгөл аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын газар