НИЙГМИЙН САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

Мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.11.08
Нийгмийн салбарын агентлаг байгууллагууд ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулах, салбар дундын хамтын оролцоогоо нэмэгдүүлэх, тулгамдсан асуудлаа ярилцаж хамтын оролцоотойгоор шийдвэрлэх зорилготой уулзалт, хэлэлцүүлгийг сар бүр зохион байгуулж байна.
Нийгмийн салбарын агентлаг байгууллагууд ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулах, салбар дундын хамтын оролцоогоо нэмэгдүүлэх, тулгамдсан асуудлаа ярилцаж хамтын оролцоотойгоор шийдвэрлэх зорилготой уулзалт, хэлэлцүүлгийг сар бүр зохион байгуулж байна. Эхний уулзалт 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан бол 2 дахь уулзалт 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-нд зохион байгуулагдаж дараах шийдвэрүүдийг гаргалаа.
Үүнд:
1. 11 дүгээр сарыг “НИЙГМИЙН САЛБАРАА СУРТАЛЧЛАХ САР” болголоо.
 
2. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн болон нийгмийн салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах “НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛД ХАМТЫН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр аймгийн Биеийн тамир спортын газар буюу спортын ордонд зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.
 
3. 2022 оны 11,12 дугаар сард хамтран хэрэгжүүлэх, ажлын уялдаа холбоог ханган ажиллах 33 ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр баталлаа.
 
4.11 дүгээр сарын 15-нд аймгийн Эрүүл мэндийн газарт, 12 дугаар сарын 15-нд Хөвсгөл аймаг дахь Политехник коллежийн үйл ажиллагаатай танилцах, харилцан туршлагаа судлахаар боллоо.
 
                            Дээрх ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд уулзалтад нийгмийн салбарын 13 байгууллага 100 хувь оролцов.