Хуулийн төсөлд санал авч байна ...

Мэдээ Хууль, эрх зүйн хэлтэс
2022.02.25

Монгол Улсын Их Хурлаас "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай" хуулийн шинэчилсэн найруулгыг батлах гэж буйтай холбогдуулан тус хуулийн төсөлд санал авч байна.

Хуулийн төсөлтэй танилцах: https://drive.google.com/file/d/1rTuRD-MoFwkFf79HDTeTThkksi4JPFhc/view?usp=sharing

Хуулийн төсөлд санал өгөх хүснэгт: https://docs.google.com/document/d/1WAcESFD1F0wKzPmVOLc32ztisHCigh3l/edit?usp=sharing&ouid=116116243512138865692&rtpof=true&sd=true

Жич: Саналаа дээрх хүснэгтийн дагуу боловсруулж, sh.damdindorj@khs.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү!

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР