ТӨРИЙН АРХИВЫН ТОНОГ ТӨХӨӨМӨРЖИЙГ БҮРЭН ШИНЭЧИЛЛЭЭ.

7283

2022.11.15
Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтын хүрээнд Архивын тасагт техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн шинчлэл хийлээ.