Орон нутгийн томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнийг чадавхжуулах сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дүрстэй мэдээ Цэргийн штаб
2022.11.23